Dykcja i głos jako nasz atut

 Nasz głos bardzo wiele o nas mówi - o naszej osobowości, samopoczuciu, pewności siebie, nawet o naszym stosunku do danej sytuacji czy osoby. Czy zdarzyło ci się kiedyś w stresującej sytuacji, że nagle Twój głos stawał się za wysoki, wycofany, niepewny, schowany, jakby nie Twój? Albo kiedy chciałeś zrobić dobre wrażenie nagle Twój głos nie chciał z Tobą współpracować?  
 Osoby z niższym głosem, o ładnej barwie, często uważane są za bardziej atrakcyjne, pewne siebie, przekonujące. Głos to też wibracja, energia. Można nim kogoś uspokoić, dodać mu otuchy albo odwagi i siły. Głos to nasze potężne narzędzie komunikacyjne, ale tkwi w nim także niezwykła moc do wyrażania siebie, swoich emocji. Często to skrywane emocje blokują nasz głos. Aneta Łastik w swojej książce "Poznaj swój głos" pisze, że ten kto ma problemy z głosem, ma też je z samym sobą, z własną tożsamością. 
 Pracować z głosem można w różny sposób. Ważna jest sama emisja głosu i ćwiczenia z nią związane, gdyż wtedy bardzo często po raz pierwszy słyszymy jak naprawdę brzmi nasz głos, jak może brzmieć. Można  pracować też nad ładniejszą barwą, nad obniżeniem głosu, nad prawidłowym oddechem. Pomocne są również techniki relaksacyjne i twórczej wizualizacji, które szybko pozwalają dotrzeć do źródła naszych blokad związanych z głosem i pomagają je usuwać. Przy pracy z głosem bardzo często ważna jest tez praca z ciałem, przede wszystkim z rozluźnianiem, ale też nauka bycia w ciele, czucia go i bardzo często zintegrowania ciała i głosu. 
Uwalniając głos, uwalniamy często samych siebie. 
 Dykcja to kolejny ważny temat. Możemy mieć piękny głos, o pięknej barwie, ale co z tego jeśli nikt nie będzie nas mógł zrozumieć.... Albo jeśli każdy wyraz wypływa z naszych ust przez zaciśnięte, prawie nieruchome wargi. W takim przypadku pracujemy z aparatem mowy dążąc do rozluźnienia twarzy, otwierania ust przy mówieniu oraz na tekście robiąc wiele ćwiczeń dykcyjnych. 
Jeśli chcesz spróbować oto przykładowe wprawki dykcyjne. Powodzenia i do zobaczenia na zajęciach!

tydawa – tydawa – tydawa – trawa
tydoska – tydoska – tydoska – troska
dydabina – dydabina – dydabina – drabina

1. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, z trzmiela śmieją się sąsiedzi.
2. Truchtem tratują okrutne krowy Rebeki mebel alabastrowy.
3. Koala i boa automatyzują oazę, instalując aerodynamiczny aeroplan.
4. Augustyn przeegzaminował Aurelię z geografii, próbując wyegzekwować wiadomości
o aurze Australii i Suezie.
5. Euforia idioty zaaferowała jednoosobowe audytorium uosobionego intelektualisty.
6. Nieoczekiwany nieurodzaj w Europie oraz nieumiejętna kooperacja państw zaalarmowały
autorów przeobrażeń.
7. Marne piwo browarne z browaru na Ogarnej – a mówiły kucharki, że najlepsze jest z Warki.


pra – rpa tra – rta czra – rcza ćra – rcia kra – rka
pre – rpe tre – rte czre – rcze ćre – rcie kre – rke
pry – rpy try – rty czry – rczy ćry – rci kry – rki
pri – rpi tri – rti czri – rczy ćri – rci kri – rki
pro – rpo tro – rto czro – rczo ćro – rcio kro – rko
pru – rpu tru – rtu czru – rczu ćru – rciu kru – rku
prą – rpą trą – rtą czrą – rczą ćrą – rcią krą – rką
prę – rpę trę – rtę czrę – rczę ćrę – rcię krę – rkę

Marta Kadłub